viona2@inbox.lv | +371 26 695 655 (sekretāre)

RULV

Mūsu objekti

Bauskas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana vasaras periodā

 • Zemgaļu ielas seguma atjaunošana posmā no Sporta ielas līdz Pionieru ielai Bauskā.
 • Bauskas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana vasaras periodā.
 • Ūdensvada, saimnieciskās un lietus kanalizācijas tīklu izbūve un ielu seguma atjaunošana Spartaka ielā Ozolniekos.
 • Rundāles novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšana vasaras periodā.
 • Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas un saimniecisko notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas izbūve apdzīvotā vietā "Tunkūni", Brunavas pagastā, Bauskas novadā 1. kārta.
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā, 2. kārta.
 • Rīgas ielas, posmā no Pasta ielas līdz dzīvojamai mājai Rīgas ielā 60 (ieskaitot), rekonstrukcija Bauskā.
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Mežotnes pagasta Mežotnes ciemā.
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Brunavas pagasta Grenctāles ciemā.
 • Ūdenssaimniecības attīstība Rundāles novada Viesturu pagasta Viesturu ciemā.
 • Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodē.
 • Lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve Bauskā 2. kārta.
 • Lauksaimniecības inventāra novietnes (asfaltbetona seguma laukums) izbūve Upes ielā 21 Iecavā.
 • Lietus ūdens kanalizācijas savākšanas un novadīšanas sistēmas izbūve Bauskā 1. kārta.
 • Seguma atjaunošana Enerģētiķu ielā Salaspils pilsētā.
 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Bauskas novada Īslīces pagasta Ādžūnu ciemā.
 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā, Ed. Virzas ielā, Iecavā.
 • Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozas ciema ūdenssaimniecības attīstība.
 • Bauskas novada Mežotnes pagasta Strēlnieku ciema ūdenssaimniecības attīstība.
 • Pašvaldības ceļa C32 posma rekonstrukcija 2. kārta Doles salā, Salaspils pagastā.
 • PII "Cālītis” rekonstrukcija 1. kārta Iecavā.
 • Dārzeņu glabāšanas nodrošinājums asfaltbetona seguma ierīkošana pēc adreses "Paegļi – Vigriezes", Brunavas pagasts, Bauskas novads.
 • Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā.
 • Visbijas un Skolas ielu rekonstrukcija Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā.
 • Skolas un Parka ielu rekonstrukcija Īslīces pagastā, Bauskas novadā.
 • Uzvaras ielas brauktuves rekonstrukcija Gailīšu pagastā, Bauskas novadā.
 • Autoceļa "Pāce–Ķelotne" rekonstrukcija Gailīšu pagastā, Bauskas novadā.
 • Autoceļa "Jūriņas–Padegas" rekonstrukcija Īslīces pagastā, Bauskas novadā.
 • Autoceļa "Širvji–Viesturi” rekonstrukcija Viesturu pagastā, Rundāles novadā.
 • Ezera, Dārza un Centra ielu rekonstrukcija Svitenes pagastā, Rundāles novadā.